top of page

Coronavirus

Door het kabinet zijn maatregelen aangekondigd. Deze maatregelen zijn in het leven geroepen om de financiële gevolgen van het coronavirus voor ondernemers te beperken.

Hieronder een opsomming van belangrijke maatregelen die in het leven geroepen zijn:

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Bedoeld om werkgevers met omzetverlies te compenseren in de loonkosten. De NOW is een vervanging voor de werktijdverkorting. Ondertussen is de tweede aanvraagperiode reeds van start gegaan. Voor een uitgebreide beschrijving en aanvraag wordt verwezen naar: NOW

Tegemoetkoming schade COVID-19 (TOGS)

Hoort uw onderneming bij die sectoren die het meest zijn geraakt door de overheidsmaatregelen rond het coronavirus (COVID-19)? Lijdt u schade door de noodgedwongen sluiting, de inperking van bijeenkomsten en/of het negatieve reisadvies buitenland? Dan kunt u via de Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (TOGS) een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 ontvangen.

 

Zie: TOGS

Inmiddels is deze regeling doorgezet in de TVL en wordt op dit moment nog verder uitgewerkt.

Heeft uw onderneming 30% omzetverlies, valt uw SBI code in de doelgroep voor deze regeling en is uw bedrijf voor 15 maart 2020 ingeschreven kijk dan op de volgende pagina voor betreffende tegmoetkoming: TVL. 
 

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (TOZO)

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is een van de maatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De regeling is voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers. Het voorziet in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud als het inkomen door de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt. En in een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis op te vangen.

De TOZO 1 loopt tot 31 mei. Inmiddels is de TOZO 2 bekendgemaakt. 

ZIe: TOZO 

Coronareserve voor ondernemingen die VPB plicht hebben

Deze maatregel maakt het mogelijk om een toekomstig verwacht negatief resultaat over 2020 al reeds in de cijfers van 2019 op te nemen. Op een gerealiseerde winst over 2019 kan dus een geschatte toekomstig verlies over 2020 worden gecorrigeerd. Dit levert een liquiditeitsvoordeel op voor de onderneming aangezien de belastingschuld die eigenlijk over 2019 is ontstaan wordt verminderd door al rekening te houden met een verlies uit 2020. 

Klein krediet Corona garantieregeling (KKC)

Deze regeling maakt het makkelijker voor kleine ondernemers om extra liquiditeit aan te trekken bij financiële instellingen. Enkele voorwaarden betreffen een omzet van € 50.000,- en KvK inschrijving sinds 1 januari 2019. De leningsvoorwaarden betreffen o.a. provisie van 2%, een maximaal rentepercentage van 4% en een reguliere looptijd van 5 jaar.

Versoepeling urencriterium

Één van de voorwaarden om gebruik te kunnen maken als IB-ondernemer van de zelfstandigenaftrek (een aftrekpost van € 7.280 in 2019 op uw belastbare winst) betreft het voldoen aan het urencriterium. Dit wil zeggen: Minimaal 1.225 uur aan de onderneming besteden in een kalenderjaar.

 

Om te voorkomen dat IB-ondernemers in 2020 deze aftrek niet kunnen toepassen vanwege Corona gaat de Belastingdienst er vanuit dat tussen 1 maart 2020 t/m 31 mei 2020 elke week 24 uur aan de onderneming is besteed. Dus ook al heb je geen uren kunnen besteden aan de onderneming, dan kun je voor de urenberekening 24 uur per week hanteren in deze periode.

 

Verlaging gebruikelijk loon Directeur Groot Aandeelhouder (DGA)

 

Als DGA van een BV is het verplicht je loon op een minimumgrens te stellen (minimaal € 46.000, bijzondere situatie's daargelaten). De Belastingdienst is bezig om deze looneis te versoepelen. Is er dus een omzetdaling waarneembaar dan kan het een logische zet zijn om het DGA salaris aan te passen en zo minder loonheffingen te moeten betalen. De precieze regelgeving wordt nog uitgewerkt. 
 

K

 

bottom of page