top of page
Welke rechsvom

Rechtsvormen

Welke rechtsvorm kies ik?

Direct bij inschrijving bij de kamer van koophandel dien je een keuze te maken over de rechtsvorm van de onderneming. Heb je besloten alleen aan de slag te gaan? Dan kun je kiezen tussen een eenmanszaak of een BV (besloten vennootschap). ZZP is voor alle duidelijkheid geen rechtsvorm, maar een afkorting voor "zelfstandig zonder personeel". Een ZZP'er moet dus ook altijd alsnog een rechtsvorm kiezen. Ga je samen met een compagnon aan de slag? Dan hebben jullie de keuze tussen een VOF of een BV.

De Eenmanszaak

Betreft een rechtsvorm zonder rechtspersoonlijkheid, wat een belangrijk verschil is t.o.v. de BV.

Elke Nederlandse rechtspersoon heeft namelijk een jaarlijkse deponeringsplicht, de eemanszaak heeft dit dus niet. Ook kan de eenmanszaak hierdoor niet persoonlijk aansprakelijk worden gesteld, maar de verantwoordelijke blijft altijd de natuurlijke persoon (lees: oprichter/oprichtster). Hierdoor heeft een eenmanszaak een groter juridisch risico dan de tegenhanger BV.  De inkomsten welke u genereert uit een eenmanszaak worden belast onder de wet Inkomstenbelasting in Box 1. 

Een eenmanszaak kan wel degelijk personeel in dienst hebben. De naam doet anders vermoeden, dit heeft slechts enkel betrekking op de eigenaar.

De B.V.

Oftewel de Besloten vennootschap. Hierbij is de onderneming wel een rechtspersoon. Een BV heeft altijd een bestuur, bij slechts één aanwezige bestuurder is dit ook direct de Directeur Groot Aandeelhouder, afgekort DGA.

Grote  verschillen t.o.v. de eenmanszaak betreffen het risico, de organisatorische structuur en de wijze waarop verdiensten worden uitgekeerd en belast. Bij faillissement van de BV is in principe de DGA nooit persoonlijk aansprakelijk voor de schulden. Dit wordt veelal als een voordeel gezien (minder persoonlijk risico). Indien er sprake is van onbehoorlijk bestuur is dit overigens geen vast gegeven. 

Het DGA salaris wordt meegenomen in Box 1 van de inkomstenbelasting. Tevens kent de BV dividend uitkeringen. Aangezien deze lager worden belast dan het salaris van de DGA, stelt de belastingdienst een verplicht minimum salaris à € 45.000 per jaar. Dit schrikt veel mensen af om een BV te starten. Er zijn echter uitzonderingen waardoor in de eerste jaren afgeweken mag worden van deze ondergrens.

De BV komt tot stand door inschrijving bij de kvk + vastlegging bij de notaris d.m.v. opstellen akte.

 

Vereniging onder firma V.O.F.

De vereniging onder firma is een eenvoudige manier voor twee of meer personen om een bedrijf op te starten. De Nederlandse VOF is net zoals de eenmanszaak geen rechtspersoon. Dat wil zeggen dat alle vennoten hoofdelijk aansprakelijk zijn voor gemaakte schulden. Andersom is de VOF in beginsel ook niet aansprakelijk voor enige schulden van de natuurlijke personen.

Bij samenwerking met meerdere personen is communicatie en de vastlegging omtrent werkverdeling en winstverdeling uitermate belangrijk. Een en ander kan bijvoorbeeld worden vastgelegd in een onderhandse akte. Tevens is het wettelijk verplicht om een akte op te stellen bij de oprichting van een VOF. 

Het resultaat wordt jaarlijks verdeeld op basis van de gemaakte afspraken, waarna deze belast worden bij de verschillende natuurlijke personen volgens de IB-wet.

Voor de BTW is de VOF overigens de ondernemer, en niet alle afzonderlijke vennoten.

bottom of page