top of page

Belasting tips

Belastingtip nr 1 Auto privé of op de zaak 

Zodra een auto als zakelijk of privé is aangemerkt is dit in principe definitief. Deze keuze maakt men bij de aanschaf (tenaamstelling op de factuur in het geval van een natuurlijk persoon). In beide gevallen zijn er echter fiscale voordelen te behalen. Een goede stelregel is dat de aankoop van een nieuwe auto vaak het voordeligst is op de zaak. 

Bij zakelijke aanschaf zijn alle kosten fiscaal aftrekbaar (aanschaf, brandstof, verzekeringen, afschrijvingen, onderhoud etc.) en mag alle BTW op auto gerelateerde kosten worden teruggevorderd. Indien meer dan 500 privé km's wordt gereden is er sprake van jaarlijkse inkomen- en BTW bijtelling.

Bij privé aanschaf kunnen alle zakelijke kilometers worden gedeclareerd tegen 19 cent per zakelijke kilometer. Hierbij dient wel een sluitende km-registratie aanwezig te zijn. BTW terugvorderen op onderhouds-, reparatie en gebruikerskosten is mogelijk op het deel van de kilometers die zakelijk zijn. 

 

Een handige tool om de goedkoopste variant te kiezen, klik hier.

Belastingtip nr 2 Een meewerkende partner

Wordt u ondersteund door uw partner, uw partner verzorgt bijvoorbeeld de administratie? Dan kunnen deze uren wellicht als arbeidskosten worden opgevoerd. De verrekening dient reëel te zijn. Indien de vergoeding op jaarbasis boven de € 5.000 uitstijgt is dit aftrekbaar van de winst maar ook belastbaar inkomen voor uw partner. Mocht er een groot verschil tussen het inkomen van u en uw partner aanwezig zijn kan dit voordelig zijn. Indien het bedrag onder de € 5.000 blijft en er minimaal 525 uren worden meegewerkt kan er gebruik gemaakt worden van de meewerkaftrek. 

Belastingtip nr 3 Middelingsverzoek (inkomen verspreiden)

Zeker als u net uw onderneming start, of als de resultaten in een aantal jaar sterke verschillen vertonen kan een middelingsverzoek een voordeel voor u opleveren. Het komt neer op afrekenen over een gemiddeld inkomen van 3 jaar, i.p.v. een jaarlijkse afrekening. Bij sterke inkomensdalingen (start van het bedrijf) kan dit al snel een mooi voordeel opleveren. 

Belastingtip nr 4 Kantoor aan huis

 

Inmiddels zijn de regelingen wat aangescherpt, het is dus minder snel mogelijk om voor de IB kosten af te mogen trekken inzake de kosten behorende bij een kantoor aan huis. Wat overigens niet betekent dat de BTW niet mag worden afgetrokken van al deze kosten. De terugvorderingsregeling inzake BTW blijft hierbij altijd gelden. 

 

Of het mogelijk is om de kosten af te trekken van uw winst is afhankelijk van het type object (huur- of koophuis).  Bij een huurhuis zijn de regelingen soepeler. In geval van een koophuis is het o.a. van belang of er een aparte ingang en sanitair-voorzieningen aanwezig is. 

 


 


 

t.

6 belastng tips
bottom of page