top of page
prijstabel 1.png

Eenmanszaak

Vanaf € 750,- excl. btw per jaar*1

Werkzaamheden: 

- Verwerking administratie
- BTW aangiftes
- Aangifte inkomstenbelasting*2

*1 in deze prijs is geen opmaak van jaarrekening opgenomen. Dit is namelijk geen wettelijke verplichting en wordt dus ook niet automatisch door DJQ uitgevoerd.

*2 Toeslag van € 35,- excl. btw voor een fiscaal partner. 

Voor elke nieuwe administratie wordt eenmalig
€ 75,- excl. btw opstartkosten in rekening gebracht.

 

prijstabel 1.png

V.O.F.

Vanaf € 850,- excl. btw per jaar*1

Werkzaamheden: 

- Verwerking administratie
- BTW aangiftes
- Aangifte inkomstenbelasting 1 persoon


*1 in deze prijs is geen opmaak van jaarrekening opgenomen. Dit betreft geen wettelijke verplichting en wordt dus ook niet automatisch uitgevoerd.


Voor elke nieuwe administratie wordt eenmalig € 75,- exc
l. btw opstartkosten in rekening gebracht. 

Prjzen
prijstabel 1.png

Personeelsadministratie


€ 15,- excl. btw per maand per medewerker (verloning incl. loonaangifte)
€ 25,- excl. btw per nieuwe medewerker (verwerking contract /indiensttreding)

Opstartkosten bedragen € 75,- (aanmaak dossier, aanlevering documenten en verplichte formulieren). 
 

prijstabel 1.png

B.V.

Vanaf € 1.000,- excl. btw 


Werkzaamheden: 

- Verwerking administratie

- Aangiftes BTW

- Aangifte VPB

- Opstellen + Deponeren jaarrekening

Voor elke nieuwe administratie wordt eenmalig € 75,- excl. btw opstartkosten in rekening gebracht. 

prijstabel 1.png

Aangifte inkomstenbelasting


Starttarief € 75,- per aangifte.

De prijs voor de aangifte inkomstenbelasting is situatie afhankelijk. Denk aan 0, 1 of meerdere bedrijven van toepassing. Of het wel of niet bezitten van een BOX 1 eigen woning.

Stuur DJQ een e-mail met beknopte informatie en ontvang vrijblijvend een offerte.

Nadere uitleg prijsbepaling:
 
De uitvoering en complete verzorging van de boekhouding (incl. de aangiftes inkomstenbelasting en de BTW aangiftes) start vanaf
€ 750,- excl. BTW per jaar.


Uiteraard zijn de kosten afhankelijk van het type bedrijf en de bijbehorende volumes en complexiteit.
Het starttarief is voornamelijk gericht op kleine bedrijven en zzp'ers met weinig transacties. 

Van te voren wordt een indicatieprijs afgesproken. Na de verwerking van het eerste kwartaal wordt een definitieve prijs overeengekomen tussen u en DJQ.

DJQ werkt niet met contracten, zodat de samenwerking op elk moment door één van de partijen kan worden opgezegd.

Voor alle administraties wordt eenmalig een bedrag ad. € 75,- excl. BTW in rekening gebracht (opstartkosten administratie).

Overige werkzaamheden worden gefactureerd tegen
- € 57,50 per uur excl. BTW voor administratieve diensten
- € 75,- per uur excl. BTW voor fiscale dienstverlening (advies e.d.)

 

bottom of page