prijstabel 1.png

Eenmanszaak

Vanaf € 599,- excl btw per jaar*1

Werkzaamheden: 

- Verwerking adminstratie
- BTW aangiftes
- Aangifte inkomstenbelasting*2

*1 in deze prijs is geen opmaak van jaarrekening opgenomen. Dit betreft geen wettelijke verplichting en wordt dus ook niet automatisch door DJQ uitgevoerd.

*2 Toeslag van € 35,- excl btw. voor een fiscaal partner. 

Voor elke nieuwe administratie wordt eenmalig
€ 75,- excl btw opstartkosten in rekening gebracht.

 

prijstabel 1.png

V.O.F.

Vanaf € 750,- excl btw per jaar*1

Werkzaamheden: 

- Verwerking adminstratie
- BTW aangiftes
- Aangifte inkomstenbelasting 1 persoon.


*1 in deze prijs is geen opmaak van jaarrekening opgenomen. Dit betreft geen wettelijke verplichting en wordt dus ook niet automatisch uitgevoerd.


Voor elke nieuwe administratie wordt eenmalig € 75,- excl btw opstartkosten in rekening gebracht. 

 
prijstabel 1.png

Personeelsadministratie

Vanaf € 12,50,- excl btw per maand per medewerker

Werkzaamheden: 

- Verwerking mutaties lonen

- Aangifte loonheffingen

- Aangifte pensioen*

* Meerprijs bij het niet aanwezig zijn van een geautomatiseerde pensioenkoppeling bedraagt € 2,50 per medewerker.

Opstartkosten betreffen € 75 (aanmaak dossier, aanlevering documenten en verplichte formulieren). 

prijstabel 1.png

Aangifte inkomstenbelasting

Vanaf € 75,- per persoon.

De prijs voor de aangifte inkomstenbelasting is situatie afhankelijk. Denk aan 0, 1 of meerdere bedrijven van toepassing. Of het wel of niet aanwezig zijn van een BOX 1 eigen woning.

Stuur DJQ een mail met beknopte informatie en u ontvangt z.s.m. een offerteprijs.

Nadere uitleg prijsbepaling:
 
De uitvoering en complete verzorging van de boekhouding (incl. de aangiftes inkomstenbelasting en de BTW aangiftes) start vanaf
€ 599,- excl. BTW per jaar.


Uiteraard zijn de kosten afhankelijk van het type bedrijf en de bijbehorende volumes en complexiteit.
Het starttarief is voornamelijk gericht op kleine bedrijven en zzp'ers met weinig transacties. 

Van te voren wordt een indicatieprijs afgesproken. Na de verwerking van het eerste kwartaal wordt een definitieve prijs vastgesteld tussen u en DJQ.

DJQ werkt niet met contracten. Dit betekent dat de samenwerking op elk moment door één van de partijen kan worden opgezegd.

Voor alle administraties wordt eenmalig een bedrag à € 75,- excl BTW in rekening gebracht (opstartkosten administratie).

Overige werkzaamheden zoals advies e.d. worden gefactureerd tegen
€ 50,- per uur excl. BTW.

 

prijstabel 1.png

B.V.

Vanaf € 1.000,- excl btw 


Werkzaamheden: 

- Verwerking administratie

- Aangiftes BTW

- Aangifte VPB

- Opstellen Jaarrekening

Voor elke nieuwe administratie wordt eenmalig € 75,- excl btw opstartkosten in rekening gebracht.